ทีอาร์โปรดักส์ แอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในบ้านและภายในรถยนต์ และผู้ให้บริการ car care ชั้นนำของไทย

บริษัท ทีอาร์โปรดักส์ แอนด์มาเก็ตติ้งจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 โดยนายไชยา สุริยาพรพันธุ์ และ นายไชยะ สุริยาพรพันธุ์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตสินค้า เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ เช่น น้ำยาขัดเคลือบสี น้ำยาล้างแอร์ เป็นต้น พร้อมทั้งยังเปิดให้บริการทางด้านการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) ภายใต้โลโก้ WIZARD คือชื่อที่รู้จักกันทั่วๆไป นอกจากนี้เรายังได้คิดค้นเครื่องล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดตู้ โดยมีกล้องไมโครแคมช่วยทำให้เห็นการทำงานทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจในการล้างยิ่งขึ้น ซึ่งนิยมแพร่หลายในปัจุบัน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและศูนย์บริการชั้นนำมากมายให้เข้าร่วมธุรกิจงานบริการ ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร รับรองลิขสิทธิ์ เครืองล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดตู้ โดยใช้กล้องไมโครแคม(AIR KLEAN) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สร้างความพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

ระบบแฟรนไชส์

สืบเนื่องมาจากธุรกิจดูแลรักษารถยนต์อย่างครบวงจร ผู้บริหารให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพผู้ใช้รถยนต์ ที่ต้องประสบกับปัญหา มลภาวะทางอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา จึงได้ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือที่สามารถตรวจเช็คสภาพตู้แอร์ภายในรถยนต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่สร้างความเสียหายขณะตรวจเช็คหรือทำความสะอาดเหมือนวิธีการที่ใช้กันทั่วๆ ไป คือต้องถอดรื้อคอนโซล

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ทั้งภายในและภายนอกอย่างครบวงจร โดยการเริ่มธุรกิจคาร์แคร์ก่อนเบื้องต้น และพัฒนามาเป็นการดูแลเฉพาะส่วนภายในรถอย่างใส่ใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้รถยนต์ทุกท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญาในการดำเนินงาน

สร้างความมั่นคง และฐานนะทางการเงินแก่ แฟรนไชส์ซี เพื่อรากฐานแห่งความร่ำรวยในอนาคต ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าอย่างจริงใจ โดยคัดสรรทรัพยากรที่ดีมีคุณคุณภาพ มาสำหรับบริการให้แก่ลูกค้า เพื่อความพึงพอใจของลกค้า พร้อมกับการวางระบบการร่วมธุรกิจแฟรนไชน์ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรมจากการร่วมลงทุนให้มากที่สุด ตาม Business Concept

 1. สร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 2. รักษาสิ่งแวดล้อม
 3. สร้างภาพความเป็นผู้นำในด้านบริการ
 4. เสริมสร้างรายได้ในธุรกิจเดิม (รายได้มากขึ้นจากความพอใจของลูกค้า)
 5. เสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงาน (มีรายได้มากขึ้น)
 6. เกิดความร่วมมือ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์

Key Success Factor

 1. ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน URS ประเทศอังกฤษ
 2. ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Brand
 3. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ประจำปี 2552-2553 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. ได้รับตราสัญลักษณ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย
 5. ได้รับอนุสิทธิบัตร สำหรับการประดิษฐ์คิดค้นระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นารถยนต์