บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร

บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร

เคลือบแก้วสูตรใหม่

ในปัจจุบัน wizard ได้พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการต่างๆร่วมกับประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่นระบบการเคลือบสีรถยนต์(เคลือบแก้วแท้). จนถือได้ว่าปัจจุบัน wizard. เป็นหนึ่งของประเทศไทย ในการปรับและเคลือบผิวสีรถยนต์.พร้อมดูแลผิวสีรถอย่างแท้จริง ท่านสามารถพิสูจน์ความจริงได้ที่. Wizard auto care. กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ ( เดือนพย.57 ) (Wizard. เป็นศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ ที่ให้บริการด้วยหุ่นยนต์ ใหญ่ที่สุดในประเทศ) Wizard ขอเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการปรับพื้นผิวสีรถยนต์. wizard ปรับพื้นผิวสีรถให้เงาเหมือนเซรามิกคือเงาลึก เรียบ เนียน ไร้รอยขีดข่วนใดๆ. ใสยิ่งขึ้น. ยิ่งกว่ารถใหม่. รายละเอียดในการปรับพื้นผิวรถยนต์ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ วัสดุต้องเหมาะสมกับการปรับผิวรถยนต์เช่นฟองน้ำ (ชนิดละเอียดจนถึงชนิดหยาบ) น้ำยา ซึ่งใช้ นาโน เทคโนโลยี สูตรพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแตกตัวได้ละเอียดมากๆ(ระดับ นาโน )จึงสามารถเข้าขัด ปรับได้ทุกอณูแม้แต่ในร่องของริ้วรอย....

ในปัจจุบัน wizard ได้พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการต่างๆร่วมกับประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่นระบบการเคลือบสีรถยนต์(เคลือบแก้วแท้). จนถือได้ว่าปัจจุบัน wizard. เป็นหนึ่งของประเทศไทย ในการปรับและเคลือบผิวสีรถยนต์.พร้อมดูแลผิวสีรถอย่างแท้จริง ท่านสามารถพิสูจน์ความจริงได้ที่. Wizard auto care. กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ ( เดือนพย.57 ) (Wizard. เป็นศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ ที่ให้บริการด้วยหุ่นยนต์ ใหญ่ที่สุดในประเทศ) Wizard ขอเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในการปรับพื้นผิวสีรถยนต์. wizard...